Zrazok

Зразки юридичних документів

Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог

м.__________________                                                                                __________________р.

____________________________, (надалі іменується "Сторона-1") в особі _______________________,

що діє на підставі _______________________, з однієї сторони, та

____________________________, (надалі іменується "Сторона-2") в особі _______________________,

що діє на підставі _______________________, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цю Угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог (надалі іменується "Угода") про наступне:

1. Сторона-1 і Сторона-2, маючи одна до одної зустрічні однорідні вимоги, строк виконання яких настав, дійшли згоди на підставі ст. 601 Цивільного кодексу України про зарахування таких зустрічних однорідних вимог, що випливають з нижчевказаних договорів, у яких Сторона-1 і Сторона-2 є сторонами.

1.1. За договорами:

а) ________________________ № ___ від _______________ р.

Сторона-1 є кредитором, а Сторона-2 є боржником при виконанні грошового зобов'язання в сумі _________________ грн.;

б) ________________________ № ___ від _______________ р.

Сторона-1 є боржником, а Сторона-2 є кредитором при виконанні грошового зобов'язання в сумі _________________ грн.

Вказані вище зобов'язання за вищезазначеними договорами припиняються у повному обсязі, оскільки зустрічні вимоги є рівними.

2. З моменту набрання чинності цією Угодою Сторони не є зобов'язаними за договорами, зазначеними в п. 1 цієї Угоди.

3. Підписання цієї Угоди Сторонами свідчить про відсутність будь-яких претензій Сторін одна до одної.

4. Усі правовідносини, що виникають з цієї Угоди або пов'язані із нею, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, регулюються цією Угодою та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

5. Ця Угода складена українською мовою, на ___ сторінках у ___ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

6. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та її скріплення печатками Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Схожі новини

Україні варто чекати можливого потужного військового вторгнення з боку Росії через півроку, навесні 2015-

Систему охорони здоров'я України необхідно серйозно оновити за допомогою введення обов'язкового медичного

Група держав проти корупції (GRECO - Group of States against corruption) на 63-му пленарному засіданні,

Верховна Рада підтримала внесення змін до державного бюджету на 2014 рік. За проголосували 228 народних

Юлія Тимошенко запропонувала Раді на розгляд законопроект про розширення прав громадян України у питанні

Залишити коментар

Обовязкові поля для заповнення позначені *.

*


>